labore_logo
Gemeentefinancien

In Nederland kunnen gemeenten niet failliet gaan. Wanneer zij echter om welke reden dan ook niet “uitkomen” met hun geld, kunnen zij een aanvraag indienen voor aanvullende steun uit het Gemeentefonds.

Deze artikel 12-procedure is omgeven met allerlei regels en voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor extra geld in aanmerking te komen.

LABORE beschikt over een tweetal oud-inspecteurs Financiën Lagere Overheden (IFLO) met ruime kennis en ervaring vanuit de artikel 12-praktijk.

In Nederland kunnen gemeenten niet failliet gaan. Wanneer zij echter om welke reden dan ook niet “uitkomen” met hun geld, kunnen zij een aanvraag indienen voor aanvullende steun uit het Gemeentefonds.

Deze artikel 12-procedure is omgeven met allerlei regels en voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor extra geld in aanmerking te komen.

LABORE beschikt over een tweetal oud-inspecteurs Financiën Lagere Overheden (IFLO) met ruime kennis en ervaring vanuit de artikel 12-praktijk.